245-2200

22dia x 24""
Round

glass
european_gold_128