705-2500

24dia x 25""
Round

glass
cajun_iron_110