740-1800

18dia x 24""
Round

glass
satin_chrome_121